ANNIVERSARY 22 YEARS

บทความ

BACK

ไอทีกับแฟรนไชส์


 ธูรกิจแฟรนไชส์มีความจำเป็นต้องเชื่อมสาขา ทุกสาขา เข้าด้วยกัน เป็นการบริหารสาขา ดังนั้นการใช้ไอทีช่วยในการบริหารงานสาขา ในเรื่องยอดขายเป็นสิ่งจำเป็น ที่ต้องรู้เร็ว รู้ทันทีวันต่อวัน เพื่อช่วยให้แฟรนไชส์ซอร์เห็น และวิเคราะห์การบริหารงานของแฟรนไชส์ซี เพื่อช่วยในการจัดการสาขาได้มีประสิทธิภาพ อีกทั้งไอทียังช่วยประหยัดต้นทุนในการบริหารงานระหว่างแฟรนไชส์ซอร์กับแฟรนไชส์ซีอีกด้วยครับ
BACK
SOFTMARTS.COM
M: 08 400 11 800 - E : softmarts@gmail.com - Line : 08 400 11 800 - SKYPE :softmarts
Hot line 1800 888 199

เกี่ยวกับเรา   ติดต่อเรา   เช็คเมลล์